سامانه آزمون دانشگاه قم

کوکی‌ها باید در مرورگر شما فعال باشند

از بامداد روز 15 تیر، رمز تمامی دانشجویان به کدملی (برای اتباع خارجی شماره به شماره دانشجویی) تغییر یافته است ----- کاربرانی که یوزر آنها عدد می باشد، باید کاربری خود را با زبان انگلیسی وارد نمایید (عدد فارسی مورد پذیرش نیست)